RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

dec 2012 – jun 2013 Podrška strateškom razvoju zemljoradničke zadruge (identifikacija proizvoda/tržišta, poslovno i finansijsko planiranje, trening i građenje internih kapaciteta); Klijent: Bizz doo, ugovor sa EBRD Business Advisory Services, Belgrade, Korisnici: Ženska zemljoradnička zadruga Zdravcica, Užice feb 2013 “Trening o preduzetništvu namenjen građenju kapaciteta koordinatora Kancelarija za mlade u lokalnim samoupravama” u partnerstvu sa Bizz doo, Klijent: USAID PPES Serbia (DAI Inc.) dec 2011 – maj 2012 Fasilitovanje proces i priprema lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i preduzetništvo mladih u partnerstvu sa XaoSolutions; Klijent: USAID PPES (DAI Inc.), Korisnici Opština Vladičin Han, Srbija okt 2010 – mar 2011 “Od ideje do svog posla – žene u agribiznisu” – trening program dizajniram i sproveden u partnerstvu sa XAOSolutions i PA Savetnici u Valjevu, Šapcu i Užicu; Klijent: USAID Agribusiness Serbia jun – jul 2010 “Marketing planiranje i praksa – Program biznis podrške i umrežavanje mladih preduzetnika u Knjaževcu”; Klijent: Kancelarija za mlade Knjaževac i USAID PPES Srbija (DAI Inc.)

RAZVOJ MENADŽMENTA I KOMPLEMENTARNE VEŠTINE

nov 2013 – feb 2014 Podrška lokalnim CSR timovima u razvoju Strategije društvene odgovornosti; Klijent: Telenor Fondacija, Telenor Srbija i Telenor Crna Gora jun – sep 2012 Gradjenje kapaciteta regionalnih Client Service timova – trening i fasilitacija programa za osnaživanje timske saradnje; Klijent: Direct Media (Beograd, Podgorica, Skopje, Sarajevo, Zagreb i Ljubljana maj 2013 – jun 2013 Serija treninga: Veštine prezentovanja, Napredne veštine prezentovanja, Upravljanje vremenom i lična organizacija, Toolkit for Managers; Klijent: Direct Media (Beograd, Podgorica, Skopje, Sarajevo, Zagreb i Ljubljana) mar – sep 2012 Serija treninga: Veštine prezentovanja, Napredne veštine prezentovanja, Upravljanje vremenom i lična organizacija, Obuka za pisce kreativnog brifa; Klijent: Direct Media (Beograd, Podgorica, Skopje, Sarajevo, Zagreb i Ljubljana) feb 2012 – Radionica – Veštine prezentovanja;Klijent: UN WOMEN Serbia, Korisnici projekta: Ženske nevladine organizacije u Srbiji sep 2011 – Trening – Obuka za pisce kreativnog brifa; Klijent: Direct Media, Beograd avg 2011 – nov 2011 Coaching – javni nastup; Klijent: Direct Media, Podgorica avg 2010 – sep 2011 Serija treninga: Veštine prezentovanja, Upravljanje zaopslenima, Rad sa klijentima, Upravljanje vremenom i lična organizacija; Klijent: Direct Media (Beograd, Podgorica, Skopje, Zagreb i Sarajevo) maj 2010 ”Anti-stres radionica”; Klijent: Olympus Srbija, Hrvatska i Slovenija maj – okt 2010 Coaching – javni nastup; klijent: Simpo, Beograd okt 2009 – mar 2010 “Podrška razvoju Client Service sektora”; Klijent: MC2 Public Affairs, Beograd *napomena: Viga d.o.oBeograd poslovala je pod imenom Project 077 d.o.o. Beograd od septembra2009. doseptembra 2011.