Radimo sa pojedincima, timovima i organizacijama kojima pružamo podršku u razvoju veština koje pomažu individualnom i poslovnom razvoju.
- Komunikacija i rad sa klijentima
- Razvoj saradnje i efikasnosti tima
- Veštine prezentovanja i javnog nastupa
- Lična organizacija i upravljanje vremenom
- Efiksani sastanci
- Radionice za smanjenje stresa

sc