Verujemo u ličnu inicijativu i preduzetnički duh.
Pružamo podršku pojedincima i organizacijama u razvoju preduzetničkih ideja i biznisa.
Radimo sa organizacijama koje pokreću projekte ili sistemska rešenja za razvoj preduzetništva. Radimo sa preduzetnicima koji pokreću svoje biznise ili trebaju podršku u razvoju. Imamo razvijene i u praksi potvrđene programe za podršku samozapošljavanju i pojednicima koji se odlučuju za pokretanje svog biznisa. Pružamo zaokružena rešenja koja kombinuju poslovno savetovanje, trening, mentoring i fasilitaciju i koja oblikujemo prema osobenostima i potrebama klijenta.

Oblasti u kojima pružamo podršku razvoju preduzetništva:

- Razvoj lokalnih politika i akcionih planova za razvoj preduzetništva

- ”Od ideje do svog posla” –  program podrške preduzetnicima u započinjanju svog biznisa

- Razvoj biznis i marketing planova

- Strateško planiranje

- Razvoj menadžerskih veština

sace