Viga je trening i konsalting kompanija koja se bavi razvojem menadžmenta i preduzetništva. Saradjujemo sa pojedincima i organizacijama kojima pružamo znanja i podršku koja im je potrebna da bi pokrenuli, osnažili ili unapredili svoj biznis i rad svojih timova. 

Naš način rada počiva na uverenju da se najbolji rezultati dobijaju kada:

- podstičemo razvoj unutrašnjih resursa i motivaciju naših klijenatada dodju do najoptimalnijih rešenja i da donesu najbolje odluke
- radimo u oblastima u kojima imamo lično iskustvo i motivaciju

Verujemo u partnerstva i radimo sa izuzetnim pojednicima i kompanijama. Zajedno razvijamo i realizujemo projekte sa kompanijama Bizz www.bizz.rs i Multiservis www.multiservis.rs .

 

forest